York Consulting AB

York Consulting

Enkelhet är vägen

Konsulterna på York kan hjälpa dig med allt från förstudier och utredningar, via systemutveckling till organisation av din IT-miljö. Genom åren har vi skaffat oss mycket stor erfarenhet av Unix och Linux både som utvecklings- och produktionsplattform.

Mycket av det vi jobbar med rör Internet och databasbaserade webblösningar. Vår datbasexpertis rör framförallt Oracle men vi har även kunskap om många öppna databaser.